O UCZESTNIKACH 2011

Zachęcamy do zapoznania się z uczestnikami ART EXPO 2011


Janina Kraupe-Świderska

W 1938r. rozpoczęła studia w ASP w Krakowie u P. Dadleza i K. Sichulskiego. Następnie w latach 1940-1942 studiowała w Kunstgewerbeschule u F. Pautscha, a w 1945r. ponownie uczyła się w ASP w Krakowie m.in. u E. Eibischa, W. Taranczewskiego i A. Jurkiewicza. Od 1948r. nauczała malarstwa sztalugowego i monumentalnego. Była współzałożycielką Teatru Konspiracyjnego T. Kantora. Należała do Grupy Młodych Plastyków, a obecnie jest członkiem II Grupy Krakowskiej. Otrzymała wiele nagród m.in. Nagrodę I stopnia MkiS (1984r.), Nagrodę im. Witolda Wojtkiewicza i Nagrodę Miasta Krakowa (1997r.). Jej obrazy można oglądać m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Szczecinie.

Janina Kraupe Świderska – „Znaki przemijania”


Leszek Dutka

Urodzonyr 16 lipca 1921 w Jaworznie –  malarz i ceramik, prezes i założyciel fundacji im. Hanny Rudzkiej – Cybisowej. Absolwent Liceum im. Stefana Żeromskiego[1] w Zawierciu.

W 1952 roku Leszek Dutka zdobył dyplom architekta na Politechnice Krakowskiej. Następnie odbył studia w pracowni prof. Hanny Rudzkiej-Cybisowej i w 1955 r. uzyskał dyplom ASP.

Kawaler najwyższego odznaczenia w dziedzinie sztuki „Gloria Artis” nadanego mu przez Ministra Kultury RP w roku 2006, działacz Związku Polskich Artystów Plastyków.

Leszek Dutka – „Dwie postaci”


Mieczysław Górowski

Plakacista, urodzony w 1941 roku w Miłkowej koło Nowego Sącza. Mieszka i tworzy w Krakowie.

Profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zapraszany z wykładami przez Université du Quebec w Montrealu, Universidad de Santiago de Chile, Ecole des Beaux Arts de Toulouse, Ecole d’Architecture de Paris, Creation Gallery w Tokio. Laureat złotych medali na międzynarodowych wystawach plakatu w Colorado’83, Toyama’85, Mexico’92. Autor plakatów portretowych – hommage à Jan Paweł II, Vincent Van Gogh, Chagall, Salvador Dali, Joseph Beuys, Picasso i lidera „Solidarności” do wystawy projektów „Człowiek Roku 1989 – Lech Wałęsa” dla „El Periodico” w Barcelonie w 1989.”

Autor: Władysław Serwatowski, sierpień 2005.

Mieczysław Górowski


Bogusz Salwiński

Bogusz Salwiński – ur. w 1948 roku w Bytomiu. Ukończył studia na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie. Otrzymał dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. M. Koniecznego w 1973 roku. Związany był z dydaktyką Wydziału Rzeźby od 1973 r., obecnie prof. ASP w Krakowie. W latach 1990-1996 prodziekan, od 2002 r. dziekan Wydziału Rzeźby. Zajmuje się rzeźbą, rysunkiem, malarstwem.

Bogusz Salwiński –  „Akt leżący”


Andrzej Borowski

Andrzej Borowski urodził się w 1969 roku w Żywcu. Studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Malarstwo w pracowni prof. Zbysława M. Maciejewskiego. Dyplom uzyskał w 1994 roku. W tym samym roku otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie malarskim zatytułowanym „Pejzaż w malarstwie współczesnym”. Jest autorem polichromii dla kościoła Św. Rodziny w Piekarach Śląskich.

Andrzej Borowski – „Martwa natura księżycowa z czerwonym paskiem”


Małgorzata Karp-Soja

Małgorzata Karp-Soja urodziła się w Krakowie. Ukończyła studia w Krakowskiej Akademii Sztuk Pię knych na Wydziale Konserwacji Dzieł Sztuki. Dyplom u profesor Marii Ostaszewskiej w 1992 roku. Malarstwo studiowała w pracowni profesora Stanisława Wiśniewskiego, a rysunek w pracowni profesora Allana Rzepki.

Trzykrotne wyjazdy na stypendia do Włoch (1991−1993). Od 1997 roku zajmuje się własną twórczością artystyczną, a w szczególności malarstwem olejnym i pastelami. Jej prace można znaleźć w kolekcjach prywatnych w Polsce, Austrii, Francji, Belgii, Holandii, Włoszech, Niemczech, Hiszpanii, Szwecji i USA.

Jest członkiem ZPAP. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych, targach sztuki, konkursach i aukcjach charytatywnych w Europie i USA. Jest autorką prawie  30 wystaw indywidualnych i około 60 zbiorowych. Uhonorowana nagrodą „President Award” na VII Międzynarodowym Biennale Sztuki Współczesnej Florencja 2009, a w 2010 zaproszona do udziału w Międzynarodowym Biennale Sztuki Współczesnej w Pekinie.

Małgorzata Karp-Soja – „Sufler”


Marlena Nizio

Ukończyła studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom pod kierunkiem prof. Jerzego Nowosielskiego w 1986r. Stypendystka Ministra Kultury. Zorganizowała ponad 20 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Uczestniczyła w około 50 wystawach zbiorowych w Polsce i wielu krajach świata. Zajmuje się portretem, ikoną a także pejzażem miejskim.

Marlena Nizio – „Portret”


Tamara Berdowska

Urodzona w 1962r. w Rzeszowie. Studia na ASP w Krakowie w latach 1985-90 w pracowni prof. Janiny Kraupe-Świderskiej. Dyplom z wyróżnieniem.

Wybrane wystawy indywidualne:
2005 – Obrazy, konstrukcje przestrzenne, Nautilus, Kraków
2002 – Obiekt i obrazy, Galeria Grodzka, BWA Lublin
1994 – Malarstwo, Kunen Galerie, Dulmen

źródło:www.abcgallery.pl/artysci/03_artysci_berdowska.html


Tamara Berdowska – Bez tytułu


Georgij Safronow

Georgij Safronow urodził się 8.11.1947 r. w Moskwie. W 1976 r. ukończył Wydział Grafiki i Ilustracji Książkowej w Moskiewskiej Akademii Poligraficznej. Od 1978 r. mieszka w Polsce. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, stypendystą Ministra Kultury i Sztuki. Czynnie uczestniczy w życiu artystycznym i kulturalnym Śląska. Często bierze udział w plenerach w kraju i za granicą. Wiele podróżuje po Europie, czego plonem jest ponad 100 wystaw indywidualnych i 150 zbiorowych w kraju i za granicą od Kanady poprzez Paryż i Strasburg do Japoni. Uprawia malarstwo sztalugowe, akwarelę, rysunek, rysunek satyryczny, monotypie i fotografię. Od 1999 roku prowadzi
w Katowicach własną Galerię Autorską.

Barbara Frankiewicz

Pochodzi z Bogatyni w województwie dolnośląskim. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach. Następnie studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Projektowania Form Przemysłowych. Dyplom w 1986 roku w Katedrze Barwy u profesorów Antoniego Haski i Barbary Suszczyńskiej. 1987-1990 specjalizacja w zakresie sztuki sakralnej w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Następnie pracuje jako asystentka w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Zajmuje się malarstwem, projektowaniem i pracą pedagogiczną. Członek ZPAP w Krakowie. Aktualnie doktorantka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Barbara Frankiewicz – Cykl Starlit

Michał Baca


Urodzony w Krakowie w 1958 r. Studia na wydziale malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Dyplom w pracowni prof. Juliusza Joniaka w 1983 r. Swoje prace prezentował na 29 wystawach indywidualnych, m.in. w Krakowie, Gdańsku, Warszawie, Tarnowie, Zielonej Górze, Zakopanem, Olsztynie, a także w Akwizgranie, Frankfurcie, Wiedniu, Thron (Holandia) i Eferding (Austria). Uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą, m.in. we Francji, Szwecji, Danii, Niemczech, Japonii i USA. Liczne Nagrody i wyróżnienia w ogólnopolskich konkursach malarskich. Prace w kolekcjach instytucji i osób prywatnych w kraju i za granicą.

źródło:www.artinfo.pl/?pid=catalogs&sp=auction&id=663&id2=72559&lng=1

Michał Baca – „Śnieg”


Jacek Polak

Jacek Polak urodzil sie w Krakowie w 1957 roku. Ukończył Wydział Architektury na Politechnice Krakowskiej. W latach 1988/92 mieszkał i pracował w USA wystawiając swoje prace w galeriach w Waszyngtonie, Baltimore i San Francisco. Pod koniec 1992 roku zamieszkał w Sztokholmie gdzie kontynuował swoją artystyczną działalność.

Podczas pobytu w Szwecji współpracował z wieloma skandynawskimi galeriami i instytucjami promujacymi sztukę. W roku 1998 był wspołzalożycielem nowej sztokholmskiej galerii Abante reprezentującej prace artystów szwedzkich i polskich. W roku 2002 wrocił do rodzinnego Krakowa odnawiajac swe dawne artystyczne kontakty.

Ulubionymi technikami artysty jest akwarela i olej, ulubionymi tematami to pejzaż, stara architektura i zapomniane miejsca, rzadziej maluje martwe natury czy portrety. Jego obrazy o swoistym refleksyjnym nastroju i ciepłym kolorystycznym klimacie znajdują sie w wielu kolekcjach w kraju i za granicą.

Jacek Polak – „Dębniki”

Halina Kaźmierczak

Malarstwo olejne uprawia od 30 lat, mówi: „pragnę robić to dopóty, dopóki utrzymam pędzel”. Łączy realistyczne obrazy z nutą magii. Tematem przewodnim  prac są kobiety zarówno te dumne, jak i te nieśmiałe. Błądzi po malarskim świecie marzeń żywą kolorystyką lub wyciszonymi, pastelowymi tonami. Brała udział w wielu konkursach i wystawach. Jej obrazy znajdują się u kolekcjonerów w Polsce jak i poza jej granicami. Mieszka i maluje w Krakowie.


Halina Kaźmierczak – „Kobieta i motyl”


Joanna Banek

Urodzona w Radomsku w 1967 r. Studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie (obecnie Akademia im. Jana Długosza) – dyplom z Malarstwa i Historii Sztuki, oraz w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa – dyplom z Malarstwa i Tkaniny artystycznej. 2006 – 2009 r. studia doktoranckie na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 2010 r. otrzymała tytuł doktora sztuk pięknych. Zatrudniona jako asystent Pracowni Struktur Wizualnych Prof. Zbigniewa Bajka na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Należy do Związku Polskich Artstów Plastyków. Jest współtwórcą i koordynatorem projektów artystycznych m.in.: „Kwadrat Magiczny” oraz „Wymiary Wolności”.

Joanna Banek – „Krzyk”


Emilia Posyłek

Artysta plastyk, grafik, rysownik, malarz, projektant graficzny, DTP, redaktor techniczny. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na Wydziale Projektowania Graficznego w Katedrze Projektowania Książki oraz Grafiki Warsztatowej w Katowicach. Jako projektant graficzny prowadzi swoją działalność na etatach i we współpracy z prasą, agencjami reklamowymi oraz telewizyjno – prasowymi i wydawnictwami. Prowadzi własne studio graficzne, gdzie zajmuje się kreacją graficzną dla reklamy, marketingu, public relations.


Emilia Posyłek – „Klatka z Ptakami”


Jacek Wiącek

Studia w PWSSP we Wrocławiu, dyplom w 1989 r.
W okresie od 1990 d0 1994 r. asystent u prof. Andrzeja Basaja. Uprawia malarstwo, grafikę, ceramikę.

Jacek Wiącek – Bez tytułu


Czesław Wiącek

Absolwent wrocławskiej PWSSP. Dyplom z wyróżnieniem otrzymuje w 1965 r., studiując ceramikę w pracowni Rudolfa Krzywca i Haliny Olech oraz malarstwo pod kierunkiem prof. Zbigniewa Karpińskiego. W latach 1965-66 pracuje jako projektant w ćmielowskiej Fabryce Porcelany, następnie wrocławskiej PWSSP na stanowisku naukowo-dydaktycznym.


Czesław Wiącek – Bez tytułu

Bronisław Krzysztof

Polski rzeźbiarz i pedagog. W latach 1971-1976 uczęszczał do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem. Studiował na Wydziale Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Jerzego Jarnuszkiewicza w 1981 r. W tym samym roku został nauczycielem rzeźby w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem.

Jako student otrzymał wyróżnienie w pracowni Jerzego Jarnuszkiewicza oraz wyróżnienie Wydziału Rzeźby. Tablica projektu artysty, poświęcona rocznicy powstania Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, została umieszczona na murach uczelni. W pracowni prof. Stanisława Słoniny został zrealizowany, według projektu artysty, pomnik Ludowego Wojska Polskiego. Artysta wykonał też rzeźbę plenerową dla kościoła pod wezwaniem św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej oraz figurę przedstawiającą św. Benona – patrona Warszawy, do kościoła O.O. Redemptorystów w Warszawie. Uczestniczył w realizacji tablicy upamiętniającej pierwszą pielgrzymkę Papieża Jana Pawła II do Polski, umieszczonej na fasadzie katedry św. Jana w Warszawie.

Bronisław Krzysztof – „Pomiędzy dwojgiem”


Krzysztof Krzysztof

Urodzony 1980. 18. 01. w Bielsku-Białej. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im . A . Kenara w Zakopanem. Spędził sześć miesięcy w Berlinie jako stypendysta na Universitaet der Kunst w latach 2002, 2003. Dyplom na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie uzyskał w pracowni prof. Jana Kucza z wynikiem bardzo dobrym. W latach 2005 – 2006 związany z marszandem panem Janem Krugierem i galerią Jan Krugier&Ditesheim CIA w Genewie i Nowym Yorku. Po studiach pracował i tworzył w Bielsku-Białej, następnie przeniósł się do San Francisco w 2007. Obecnie realizuje kolejne wystawy i pracuje w swoim studio nad dokumentami i rzeźbami.


Krzysztof Krzysztof – „Gniew”


Jerzy Kędziora

Jerzy JOTKA Kędziora (ur. 1947 w Częstochowie) rzeźbiarz projektant, pedagog. Absolwent częstochowskiego Plastyka i gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych (prof. Fr. Duszenko, St. Horno-Popławski, A.Smolana).

Wystawia od lat 60-tych. Jest twórcą bardzo aktywnym i dostrzeganym. Na swoim koncie ma dziesiątki nagród artystycznych i kilka ministerialnych stypendiów twórczych.

Twórca i realizator rzeźb postaci balansujących. Pierwsze realizacje w Częstochowie i Norymberdze. Pomysłodawca i projektant cyklu rzeźb wróżebnych „Polskich postaci legendarnych i prehistorycznych.

Jerzy Kędziora – „Z krzesłem”


Renia Loj

„O mnie

nie lubię chodzić do cyrku, lubię czerwony kolor, lubię ołówek 4B, nie lubię już kawy rozpuszczalnej, nie lubię tykania zegara, lubię zapach terpentyny, lubię po zmroku zaglądać ludziom w okna”

żródło:http://www.blogger.com/profile/14329574801794055662

Renia Loj – „Trzy Świnki”

Gabriela Buzek – Garzyńska

Urodzona w 1979 r. w Krakowie. 1999 – 2004 r. – studia w zakresie fotografii na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie.

Rok akademicki 2001/2002 – stypendium w Fachhochshule Darmstadt (Niemcy) na Wydziale Projektowania Graficznego, ze specjalizacją z fotografii.2002 r. – dyplom licencjacki z fotografii w pracowni prof. Z. Łagockiego oraz aneks malarski w pracowni prof. J. Pamuły. 2002 r. – współpraca z pismem „Architektura & Biznes”. 2003 r. – uzyskanie tytuł Mistrza Fotografii Artystycznej. Rok akademicki 2003/2004 – staż stypendialny w Maryland Institute College of Art w Baltimore (USA), studia w zakresie fotografii i malarstwa abstrakcyjnego. 2004 r. – dyplom magisterski z oceną celującą na Wydziale Grafiki w pracowni prof. Z. Łagockiego. 2002 – 2005 – Studia Magisterskie Uzupełniające na Wydziale Malarstwa zakończone dyplomem w pracowni prof. A. Bednarczyka. 2004/2005 – Studia Podyplomowe na Wydziale Architektury Wnętrz. Od 2005 r. członek ZPAP. 2005 – 2008 – Środowiskowe Studia Doktoranckie na Wydziale Malarstwa zakończone uzyskaniem tytułu Doktora Sztuk Plastycznych, promotor: Jan Pamuła.

Gabriela Buzek Garzyńska – „REkreacje”


Patrycja Styrna

Patrycja Styrna – urodzona w 1978 w Krakowie, absolwentka Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (dyplom z g rafiki). Ukończyła również Studium Aranżacji Wnętrz i Wystaw Reklamowych. Zajmuje się malarstwem, projektowaniem, fotografią, a także pracą pedagogiczną. Współtworzyła portal sztuki artbay.pl.

Patrycja Styrna – „Hiszpania”


Andrzej Wolfarth

Andrzej Wolfarth jest krakowskim artystą. Zajmuje się grafiką. Zamiast zatopić się, jak wielu innych, w galicyjskich tęsknotach wybrał temat nietradycyjny. A nawet nieprawomyślny czy wręcz obrazoburczy.

„Idąc z moim ojcem zauważyłem skręcające wielkie kombi. Musiało wjechać na kawałek chodnika, żeby zmieścić się w wąskich uliczkach Starego Miasta. Zapytałem ojca, czemu jest takie duże? Odpowiedział, że to auto amerykańskie, a oni tam robią takie duże auta” – Andrzej wspomina swój pierwszy kontakt z maszynami, które wiele lat później, w dorosłym życiu zdominowały jego grafiki. Nauczycielka, pani Mirosława Sypuła wspominała mu, że podobają jej się auta ze skrzydłami iogonami. Widywał takie na filmach, rzadziej na ulicy. Wpadł mu w oko opływowy styl Chryslerów z przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, najprawdziwszych drogowych „Jumbo Jetów”.

Andrzej Wolfarth – „Chrysler 300 1968”


Pracownia Przedmiotów Artystycznych Tworzywo

Pracownia zajmuje się renowacją i aranżacją mebli oraz dawnych przedmiotów drewnianych i metalowych, projektowaniem i wykonaniem witraży płaskich i witrażowych form przestrzennych.

Reklamy
  1. Dodaj komentarz

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: